null

Čistící služby u zákazníka

null

Čistící služby v tryskacím boxu

null

Pronájem zařízení

null

Servis TZ CRYONOMIC a CryoSnow