Jak to funguje

1. Co je suchý led

Suchý led je pevná forma CO₂ s teplotou -79°C. Oxid uhličitý (CO₂) při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku neexistuje jako kapalina. Suchý led tedy netaje (proto je „suchý“), ale sublimuje – což znamená, že přechází přímo z pevné látky na plyn.

2. Jak se suchý led vyrábí?

Pelety suchého ledu jsou vyrobeny z kapalného CO₂ uloženého v tlakové nádrži. Při expanzi kapalného CO₂ se tvoří sníh. Tento sníh je protlačen přes extruzní matrici, čímž se získávají konečné rozměry pelet. Zařízení vyrábějící pelety se nazývá peletizér.

Pelety suchého ledu se skladují a přepravují v dobře izolovaných kontejnerech. Kvalitní kontejnery omezí odpařování pelet na několik procent za den.

3. Animovaný klip – tryskací zařízení pro suchý led pro průmyslové čištění

Tryskání suchým ledem je účinná a ekologická čisticí technika, která využívá pelety suchého ledu. Techniku lze použít ve všech typech výrobních technologií. V animovaném klipu se dozvíte více o čištění suchým ledem a jeho výhodách oproti klasickým metodám čištění.

4. Jak můžeme použít suchý led k čištění?

Čištění suchým ledem, známé také jako kryogenní čištění, je tryskací technika podobná tryskání pískem, ale využívá pevný CO₂ nebo pelety suchého ledu. Při dopadu se pelety odpaří na plynný oxid uhličitý a zvětší svůj objem.

V důsledku této expanze se kontaminant nadzvedne a oddělí od základního materiálu.

5. Výhoda použití pelet suchého ledu jako tryskacího materiálu je dvojí:

  1. Velmi nízká teplota pelet suchého ledu (-78°C nebo -109°F) způsobuje zamrzání a smršťování kontaminantu, což má za následek snadné oddělení vrstvy kontaminantu od podkladu.
  2. Pelety suchého ledu se při dopadu odpaří na plynný oxid uhličitý, což znamená, že k likvidaci zůstane pouze původní kontaminant. Toto přirozené odpařování suchého ledu je hlavní výhodou metody čištění suchým ledem.

Výhodná alternativa
k tryskání pískem

Na rozdíl od tryskání pískem nevzniká při tryskání suchým ledem žádný sekundární odpad, protože suchý led při kontaktu sublimuje. Díky tomu je tryskání suchým ledem ekologičtější technologií než pískování! Tryskací stroje suchým ledem jsou také mnohem lehčí a kompaktnější než pískovací tryskače, což usnadňuje jejich přesun a výměnu. V neposlední řadě… tryskání suchým ledem nepoškozuje povrch vašeho čištěného předmětu.

SROVNÁNÍ ČISTÍCÍCH TECHNOLOGIÍ