Poptávkový formulář

Formulář potvrzení zákonného zástupce poskytovatele sociální služby musí být vyplněn a podepsán zákonným zástupcem. Bez vyplněného a podepsaného potvrzení není souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Důvodem je, že je nutné identifikovat organizaci a získat souhlas zákonného zástupce, aby tato osoba měla uživatelský účet spojený s konkrétní organizací poskytující sociální služby.

Poptávka