Tryskání sněhem CO₂ CryoSnow

Značka CryoSnow je systémový poskytovatel průmyslových čistících a tryskacích zařízení pro odstraňování povrchové kontaminace. Inovace spočívá v použití kapalného CO₂ a stlačeného vzduchu. Svoji extrémní spolehlivostí a výkonem patří tato zařízení k absolutní špičce v oblasti předúpravy plastových dílu před lakováním. Společnost CryoSnow má mnohaleté zkušenosti v dané oblasti. Čistící a tryskací zařízení jsou vyráběna v souladu s platnými zákony a normami podle ISO 9000. Vzhledem k vysokým požadavkům našich zákazníků podléhají všechny produkty důkladné kontrole kvality.