Ekologické čistenie povrchov suchým ľadom

Čo ponúkame

Tryskací box Spektro

Služby

null

Produkty

null

Výroba

null

Inžinierska činnosť

O nás

Spoločnosť bola založená 30. septembra 1997 a po celú dobu existencie sa zameriava na technológie spojené s využitím oxidu uhličitého. Od svojho vzniku mala za cieľ prepojiť tri základné smery svojej činnosti: služby, výrobu a obchod.

Spoločnosť je vysoko špecializovaná na dodávky, servis a kompletné riešenie aplikácií pomocou kryogénnych technológií. Výhradne zabezpečujeme distribúciu technológií CRYONOMIC® a CryoSnow® na území Českej a Slovenskej republiky.

Našim klientom poskytujeme kompletné know-how pre využitie týchto technológií vrátane merania hluku, projekcie a dodávok akustických úprav, odsávanie, meranie koncentrácie CO2, dodávok kvapalného CO2 vrátane zariadení k jeho skladovanie atď.

Spoločnosť ponúka komplexné riešenie dodávok a služieb na kľúč v oblasti neabrazívneho čistenie pomocou peliet CO2 alebo tzv. snehu CO2 a túto činnosť zabezpečuje vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom zmluvných partnerov – spoločností pôsobiacich v oblasti facility managementu.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2009.

Ako prvá špecializovaná spoločnosť v ČR sme obdržali tento certifikát na výrobu suchého ľadu, čistenie technologických zariadení, foriem, fasád pomocou technológie tryskania CO2 a nákup, predaj a servis tryskacích zariadení a termoboxov.

null

ŠPECIALISTI V OBORE

Vysoká špecializácia v odbore kryogénneho čistení nám umožňuje pre našich zákazníkov ponúkať najmodernejšie dostupné riešenia. Naša technológia patrí k absolútnej špičke v obore.

null

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROJEKTOV

Projekty vyvíjame od prvej informácie o technológiách, prevádzame technologickú skúšku, dodávku zariadení, vypracujeme technologické postupy, vyškolíme personál, vykonávame servis dodaného zariadenia.

null

EKOLOGICKÉ TECHNOLÓGIE

Kvalita ľudského života je z veľkej časti determinovaná životným prostredím. Každodenne usilujeme o zvyšovanie kvality životného prostredia ako vo vlastnej výrobe, ako aj presadzovaním našich ekologických technológií.

null

PERFEKTNE ZOHRANÝ TÍM

Kvalita našich zariadení a služieb je základ nášho úspechu. Chceme byť hrdí na všetko, čo svojim zákazníkom ponúkame, preto pracujeme ako dobre zohraný tím, ktorý sa na seba môže vzájomne spoľahnúť. Rozvoj našej firmy je rovnako dôležitý ako spokojnosť našich zákazníkov.