Naše společnost nabízí a provádí čištění nejrůznějších zařízení  (např. polygrafická zařízení, kolejová vozidla, potravinářská zařízení, zařízení v energetice, lakovny atd.) přímo v prostorách našich zákazníků, a to včetně úklidu odstraněných nečistot na základě smlouvy o provedení práce.

Jsme vybaveni pro čištění tryskáním suchým ledem, kombinované čištění (suchý led + vhodné abrazivo), dále pro případy špatné dostupnosti tlakového vzduchu a elektrické energie, čištění v uzavřených prostorách, či v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Naše vybavení:

  • tryskací zařízení CRYONOMIC s příslušenstvím
  • tryskací zařízení CryoSnow s příslušenstvím
  • mobilní šroubový dieselkompresor
  • benzínový generátor
  • mechanický zametací stroj
  • nezávislé dýchací přístroje
  • další vybavení dle konkrétní zakázky