Surovinou pro výrobu sněhu CO2 v technologii CryoSnow je kapalný oxid uhličitý. Rozhodnete-li se tuto technologii využívat, nebo rozhodnete-li se vyrábět si suchý led sami v peletizéru, nabídneme Vám optimální způsob zásobování tímto médiem. Jsme připraveni Vám dodat a pronajmout zařízení pro skladování zkapalněného plynu a rovněž Vás zásobovat kapalným oxidem uhličitým potravinářské kvality.

Kryogenní zásobníky

 

Pro zásobování automatizovaného čištění CryoSnow je třeba instalovat termostatický stacionární termostatický zásobník zkapalněného plynu. Zásobník je izolován vakuoperlitovou izolací, takže ztráty plynu samovolným odparem jsou minimální.  Regulace tlaku v zásobníku probíhá automaticky bez zásahu obsluhy. Plyn je ze zásobníku veden izolovaným potrubím k místu spotřeby. Údaj o množství zkapalněného plynu v zásobníku je přenášen do centrály dodavatele. Zásobování probíhá automaticky cisternovými vozy.

Tlakové láhve

 

V případě, že využíváte malých tryskacích zařízení CryoSnow SJ-10, je vhodné zásobování kapalným oxidem uhličitým plněným v tlakových láhvích. Samozřejmostí z naší strany je také zprostředkování Vám jejich výhodného pronájmu a výměny.

Přepravní zásobníky typu Euro-Cyl

 

Pro zásobování zařízení CryoSnow typu SJ-25 je zpravidla optimálním zásobníkem kapalného CO2 zásobník typu Euro-Cyl. Tyto zásobníky, které umožňují uskladnit od 180 do 2.000 kg kapalného média lze přepravovat v dodávkách a na nákladních automobilech. Zásobníky jsou rovněž vybaveny vakuoperlitovou izolací a automatickou regulací tlaku média. Po vyčerpání Vám zásobník znovu naplníme a dopravíme k Vám.