Protihlukové úpravy a vzduchotechnika

Problém hluku spojený s používáním jakéhokoli tryskacího zařízení vzniká v důsledku nasazení stlačeného vzduchu. Podle použitého typu zařízení, trysky, tlaku a množství vzduchu se úroveň akustického hluku pohybuje od 75 do 120 dB. Nabízíme našim zákazníkům provedení měření akustického tlaku a návrh vhodných úprav smluvním akreditovaným pracovištěm včetně dodávky protihlukových opatření tzv. na klíč. Protihlukové kryty, vrata, zástěny apod. dodáváme v případě požadavků zákazníka na základě provedeného měření a specifikace potřeb.

Pro tryskání méně rozměrných předmětů jsme připraveni dodat pracoviště vybavená malým odhlučněným boxem

Jsme schopni zkonstruovat a provést i zcela individuální řešení, jako jsou průchozí odhlučněné boxy či boxy pro robotická pracoviště

Vzduchotechnika

Při tryskání suchým ledem je do okolního ovzduší uvolňován oxid uhličitý, který sice není jedovatý, avšak přesto jeho vdechování ve vyšších koncentracích může být životu nebezpečné. Při tryskání v uzavřených prostorách za přítomnosti obsluhy je proto nutno udržovat atmosféru dýchatelnou. Přípustný expoziční limit  a nejvyšší přípustnou koncentraci CO2 ve vzduchu stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro udržení koncentrace oxidu uhličitého ve stanovených mezích, je nutno uzavřený prostor vybavit nuceným přívodem čerstvého vzduchu za současného odvodu oxidu uhličitého. SPEKTRO CZ je připraveno dodat vhodně dimenzovaná vzduchotechnická zařízení, která zároveň vyhovují i z pohledu utlumení vznikajícího hluku.