Na základě požadavků zákazníka provedeme detailní analýzu záměru a navrhneme optimální řešení a návrh vhodné technologie. Součástí je také provedení testů vybrané technologie přímo u zákazníka nebo na našem aplikačním pracovišti.

Cílem je, aby navržený automatizovaný proces vykazoval efektivní spotřebu tryskacího média s maximální účinností při čištění povrchů.

Pro bližší informace nás kontaktujte vyplněním POPTÁVKY v navigačním menu.